Thursday, Sep 24, 2020
HomePosts Tagged "стапка"

Одлуката на Португалија (од пред 15 години) да ги декриминализира дрогите го менува светот. Петнаесетгодишното искуство вели дека употребата на дрога не се зголемила, како што многумина тврделе, туку напротив се намалила во големи размери. Законот стапи на сила во 2001 година кога имало 80 смртни

Read More

Според податоците на СЗО, секој трет ден во Црна Гора се случува едно самоубиство. Со 17 смртни случаи на 100 000 жители, Црна Гора се наоѓа во горната половина на европската ранг – листа на земји според вредноста на општата стапка на суицид. Во последните пет

Read More

Изненадувачки или не, стапката на невработеност во Италија постепено се зголемува и минатиот месец достигнала 12,7 проценти од работоспособното население. Уште поизненадувачка е рекордната бројка на невработени млади. Според официјалните статистички податоци на Националниот статистички завод Истат, во категоријата на млади од 15 до 24 годишна

Read More