Wednesday, Jul 8, 2020
HomePosts Tagged "гувернер"

Протекувањето на „Панама Документите“ отвори голем интерес дали има и македонци со сметки во странство, како и на оф-шор компании од Македонија за сомнителни активности и искористување на даночните бенефити во Панама или други островски држави. Свое образложување даде и гувернерот Димитар Богов, особено за

Read More

Гувернерот на Народната банка, како институција која го регулира комерцијалниот банкарски сектор излезе со став против мешањето на политичките партии, во делот на нивната работа и располагањето со расположливите средства. „Политичките партии да не ги мешаат банките во своите политички битки. Политичките притисоци врз банките се

Read More