Wednesday, Aug 12, 2020
HomePosts Tagged "пазар на труд"

Македонски центар за женски права Шелтер центар организира информативни сесии за создавање еднакви можности на маргинализираните жени на пазарот на труд преку проектот „Поддршка за инклузија на жените Ромки и жените од другите етнички малцинства на пазарот на труд“. Целта на проектот е поттикнување на социјалната

Read More

Директорката на центарот за стручно образование и обука (ЦСОО), г-ѓа Ајше Селмани и директорката на Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ), г-ѓа Розанди Лоу потпишаа меморандум за разбирање за партнерството помеѓу Програмата и Центарот во наредните четири години. Меморандумот се однесува на соработката при

Read More

Проблемите со невработеноста на хрватските граѓани продолжува, а бројката на невработени лица во оваа земја-членка на ЕУ е фрапантна. Државниот завод за статистика покажа дека стапката на невработеност за месец јуни 2015 година изнесува 44,5%, односно се забележува пораст од 1,2% во споредба со јуни

Read More