Sunday, Apr 22, 2018
HomeАНТИСТРЕСЗошто на Финците им се препорачува да јадат стоејќи?

Зошто на Финците им се препорачува да јадат стоејќи?

ES

Министерството за здравство во Финска повикало на повремено конзумирање оброци во стоечка положба, станува збор за сегмент од кампањата против ,,седечки начин на живот” која се спроведува во оваа земја.На Финците исто така им се препорачува стоејќи да читаат весник и да конзумираат кафе-пренел порталот Pliva

Drinking coffee

Drinking coffee

Стручните лица предупредиле дека предолгото седење предизвикува мускулно-коскени пореметувања,болести на срцето и крвните садови и дебелина.

Од Министерството за здравство додале дека на луѓегето кои седат во просек 7 часа дневно, со секој додатен час седење за 5% им се зголемува ризикот од смрт.