Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "практиканти"

Нова група практиканти добија можноста теоретското академско знаење практично да го применат на реални работни задачи како дел од програмата за практиканти на ОКТА. Компанијата веќе неколку години ја спроведува програмата за практиканти со цел да им помогне на младите луѓе да се изградат во

Read More

Четворица од Програмата за практиканти во ОКТА оваа година станаа дел од тимот на компанијата. Во април започнува нов циклус на оваа континуирана програма на ОКТА, каде студентите практично се подготвуваат за работен ангажман во една компанија. „Програмата која активно ја спроведуваме и развиваме во ОКТА

Read More