Wednesday, Sep 30, 2020
HomePosts Tagged "наплаќање"

Европската Комисија предлага висината на патарината да се наплаќа според емисијата на СО2 за сите видови моторни возила. Оваа мера треба да донесе намалување на уделот што сообраќајот го има врз загадувањето на животната средина. Се повлекуваат и вињетите. За првпат на ниво на цела ЕУ

Read More