Monday, Jun 25, 2018
HomeДЕНЕШНАСкопјеКонкурс за откуп на фотографии со мотиви од подрачјето на Скопје

Конкурс за откуп на фотографии со мотиви од подрачјето на Скопје

Град Скопје објави конкурс за откуп на фотографии со мотиви од градот. Право да се пријават и да учествуваат имаат сите заинтересирани правни и физички лица.

Согласно утврдените критериуми Фотографиите треба да бидат со различни мотиви од подрачјето на градот Скопје, по избор на доставувачот, да се изработени во дигитален TIF(ТИФ) формат, со висока резолуција, подготвени за печатење, да не бидат постари од една година, и да не бидат претходно објавувани во весници, каталози, списанија или да биле пријавени за учество на други конкурси.

За техничко-уметничките критериуми, начинот на конкурирање и други дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на тел. (02) 3297-218, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, на официјалниот портал на Град Скопје или во просториите на Град Скопје, барака бр. 6, канцеларија бр. 1 – Одделение за туризам.

Фотографиите треба да се достават на адресата: Град Скопје, Сектор за локален економски развој, бул. „Илинден” бр. 82, 1000 Скопје, со назнака „За Конкурсот за најдобра фотографија“ или лично во Архивата на Град Скопје.

Конкурсот ќе трае 120 дена, а пријавите кои нема да бидат доставени во наведениот рок нема да бидат разгледувани. За наградените фотографии Град Скопје ќе организира изложба во еден од своите културни центри.