Thursday, Mar 23, 2023
HomePosts Tagged "кибрози"

Кучињата се познати по своето фантастично сетило за мирис, а различни видови се користат за откривање на експлозив. Меѓутоа, новото истражување навестува дека кучињата можат да бидат заменети од скакулци киборзи. Инженерите од Универзитетот Вашингтон во Сент Луис работат на развој на систем кој ќе

Read More