Tuesday, Aug 4, 2020
HomePosts Tagged "ИАВС"

Индија токму пред прославата на денот на независнот има за што да се гордее бидејќи нивната вселенска агенција успеа да ги фати првите слики направени од кањонот Офир Часма кои се претставени и во 3D за подобар визуелен впечаток. Офир Часма кањонот е долг 317 километри,

Read More