Wednesday, Mar 29, 2023
HomePosts Tagged "Босански бор"

Во Грција е пронајдено најстарото регистрирано дрво во Европа кое се проценува дека датира од пред најмалку 1000 години. Станува збор за „Босански бор“ (Pinus heldreichii) за кое по направената карбонска анализа се верува дека е од 941 година. Дрвото Адонис е пронајдено од шведскиот

Read More