Sunday, Jun 17, 2018
HomeАНТИСТРЕСШтосноДали вулканска ерупција може да го уништи целиот свет?

Дали вулканска ерупција може да го уништи целиот свет?

download

Вулканите се места каде што излегува вжарен карпест материјал од внатрешноста на земјата. Овој материјал понекогаш доаѓа од длабоките зони на кората, каде се стопил како последица на покачување на температурата и притисокот. Во други случаи, стопената маса потекнува директно од внатрешната обвивка. Вулкани нема на сите места, туку само на оние каде активноста за соединувањата (фузија) е посилна затоа што една плоча на кората се урива. Ова се случува, на пример, на сите брегови на Тихиот Океан, каде што кората навлегува под континентите. Во Атлантсиот Океан активноста е многу помала зашто се создава нова кopa. Има активни и неактивнивулкани,

Дали овие џинови полни со магма имаат капацитет да го уништат целиот свет?