Wednesday, Feb 28, 2024
HomePosts Tagged "Airspace Explorer"

Новата апликација ви овозможува на 3Д карта на светот да го следете летот на сите авиони кои се во тоа време во воздух. “Airspace Explorer“ обезбедува информации за трасата на секој авион, надморска височина на која лета, неговата брзина и типот на авионот. За разлика од

Read More