Thursday, Mar 22, 2018
HomeРЕФЛЕКТОРМедиумиДоделени наградите за „Личност на годината“ на Нова Македонија

Доделени наградите за „Личност на годината“ на Нова Македонија

nova_makedonija_licnost_na_god

Денес, весникот „Нова Македонија“ доделуваа награди за „Личност на годината“ за 2015 година. Добитинци на наградата за оваа година се: Ни­ко­ла Ма­џи­ров, Бла­гој На­цо­ски, Лен­че Здра­вкин, Гли­гор Цве­та­нов, Ду­ке Бо­ја­џи­ев, Кри­сти­јан Да­ни­лов­ски, Евге­ниј Поп Ацев и Ки­рил Ла­за­ров.

Оваа свеченост весникот ја воведе во 2012 година, а наградите ги добиваат најистакнатите личности што ја обележиле годината во областа на културата, бизнисот, науката, уметноста, спортот, образованието, хуманистичките и општествените дејности.
Инаку, свечената церемонија се одржа денес, во „Порта Македонија“ каде што беа доделени посебни признанија и сатуетки, а подоцна се одржа и коктел за сите гости.