HomeРЕФЛЕКТОРМедиумиДоделени наградите за „Личност на годината“ на Нова Македонија

Доделени наградите за „Личност на годината“ на Нова Македонија

Денес, весникот „Нова Македонија“ доделуваа награди за „Личност на годината“ за 2015 година. Добитинци на наградата за оваа година се: Ни­ко­ла Ма­џи­ров, Бла­гој На­цо­ски, Лен­че Здра­вкин, Гли­гор Цве­та­нов, Ду­ке Бо­ја­џи­ев, Кри­сти­јан Да­ни­лов­ски, Евге­ниј Поп Ацев и Ки­рил Ла­за­ров.

Оваа свеченост весникот ја воведе во 2012 година, а наградите ги добиваат најистакнатите личности што ја обележиле годината во областа на културата, бизнисот, науката, уметноста, спортот, образованието, хуманистичките и општествените дејности.
Инаку, свечената церемонија се одржа денес, во „Порта Македонија“ каде што беа доделени посебни признанија и сатуетки, а подоцна се одржа и коктел за сите гости.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com