Wednesday, Jun 19, 2024

Енергетскиот систем на иднината треба да се базира на принципите на солидарност, споделување ресурси, социјална инклузија, и со фокус на локалната одржливост и ефикасност. Во креирањето на визијата за одржлива, праведна и обновлива енергија, учевствуваше и Здружението Изгрејсонце, на покана на Рескуп - Европската федерација на

Read More