Sunday, Apr 22, 2018

Што е љубов?

Што ќе се случи кога на едно место ќе соберете сосема различни луѓе на возраст од 0 до 100 години со една цел – да одговорат на прашањето што е тоа љубов?

Погледнете го ова интересно видео во кое крајниот заклучок е дека секој ја доживува оваа движечка сила на свој начин.

П.С. Нема да сретнете човек од 100 години тука, но ќе видите „џентлмен“ од 105.