Sunday, Sep 26, 2021
HomePosts Tagged "жител"

Најстариот жител на општина Гевгелија живее во потпланинското село Петрово, во близина на Миравци. Филип Петров денес наполни сто години, добро се чувствува и кога ќе биде топло времето излегува во дворот да чека гости на кои многу им се радува. А денеска негови гости беа

Read More