Sunday, Jun 4, 2023
HomePosts Tagged "временски туристи"

Патување низ времето сигурно е најомилената тема во научната-фантастика со многу претпоставки што би се случило доколку навистина може да се вратиме во минатото и да смениме одредени настани, какви ќе бидат последиците, дали ако нешто веќе се случило не може да се промени поради

Read More