Saturday, Jul 13, 2024
HomePosts Tagged "високо образование"

Постојните системи за јавно образование биле дизајнирани во периодот помеѓу втората половина на XVIII и првата половина на XIX век. Претходно такви системи воопшто и не постоеле. Неминовно зачетоците на системите за јавно образование биле условени и со тогашната индустриска револуција. Значајно е да се

Read More

Александар Атанасов, директорот на ЈП Водовод и канализација, нема добиено потврда од Министерството за образование и наука за валидна диплома за завршено високо образование во странство, пишува „Фактор“. Според документите кои ги доби редакцијата на Фактор, Атанасов поднел пријава за признавање на професионалните квалификации за завршен

Read More

Според информациите со кои располага тимот на проектот „Градење капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија“, во 2015 година само 49 лица со хендикеп завршиле високо образование, пет станале магистри, а не е забележан ниту еден случај на завршени докторски

Read More

Конституиран Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, под чија надлежност е обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на високото образование во Република Македонија. За претседател на Одборот од страна на членовите е избран академик проф. д-р Горазд Росоклија. Новиот состав брои 23 члена, од кои

Read More

Државниот завод за статистика спроведе истражување во врска со процентуалното ниво на мажи и жени во високот образование. Во изминатава година, бројот на вработени жени со високо образование се зголемил за приближно 12.000 лица, односно минатата година имало 27.804 високообразовани невработени жени, додека оваа година бројот е

Read More

Законот за високо образование и за државната матура, сепак нема да се гласа оваа година. Измените на овие закони се одложени за септември 2016 година. Дотогаш, Владата ќе се консултира со сите засегнати страни со цел да се слушнат сите мислења и да се направат темелни

Read More