Monday, Aug 2, 2021
HomePosts Tagged "Стандард Евробарометар"

Македонците имаат поголема доверба во Европската Унија, отколку во македонските институции, односно Собранието и Владата, покажа истражувањето „Стандард Евробарометар“ што го спроведе Европската комисија во земјите членки на ЕУ и во петте земји кандидатки, Србија, Албанија, Црна Гора, Турција и Македонија. Според анкетата, 58 отсто од

Read More