Friday, May 24, 2024
HomePosts Tagged "професија"

Според податоците на Државниот завод за статистика најисплатлива професорија во Македонија е информатичката технологија со тоа што програмерите имаат една од највисоките просечни плати која се движи до 50.097 денари. Оваа професија ја издвојуваме како една од полесните за влез со оглед на тоа дека

Read More