Wednesday, Jun 19, 2024
HomePosts Tagged "предвод"

Pilot е нов иновативен апарат со слушалка кој обезбедува симултан превод при разговор и засега може да преведува четири светски јазици, англиски, француски, италијански и шпански, а има амбиции да додаде и словенски јазици и многу други. Замислата на Pilot е идентична како и во научно-фантастичните

Read More