Thursday, Jun 24, 2021
HomePosts Tagged "пијачки"

Доколку сте едни од големиот број гледачи на мега популарната серија Game of Thrones овој бар е вистинското место каде што може да уживате во некоја пијачка и да дискутирате за новата еизода. Барот е отворен на 21 јуни од како три компании се здружиле и

Read More