Wednesday, Jun 19, 2024
HomePosts Tagged "Патување низ времето"

Патување низ времето сигурно е најомилената тема во научната-фантастика со многу претпоставки што би се случило доколку навистина може да се вратиме во минатото и да смениме одредени настани, какви ќе бидат последиците, дали ако нешто веќе се случило не може да се промени поради

Read More