Wednesday, Jun 19, 2024
HomePosts Tagged "обновлива енергија"

За да се демократизира енергетскиот систем и соларната енергија да биде достапна за секого потребно е поедноставување и олеснување на процедурите, особено за граѓаните како пронсументи производители-потрошувачи и членови на енергетски задруги, а исто така и за малите капацитети. Ивана Вучкова, програмски координатор во фондацијата Фридрих

Read More

Go Green, здружението за заштита на животната средина, беше единствениот претставник од балканските земји на младинската конференција за климатски промени (COY11) во Париз, а со свои претставници е присутно и на Самитот за климатски промени на Обединетите Нации (COP21) исто во Париз. Младинската конференција, каде присуствуваа

Read More