Monday, Oct 2, 2023
HomePosts Tagged "Нова Македонија"

Новинарите и персоналот на дневниот весник „Нова Македонија“ најавуваат нова медиумска криза откако и кај нив постојат големи проблеми со неисплатени плати и придонеси, па затоа се решија преку отворено писмо да ја известат јавноста за нивната незавидна положба, па затоа истото ви го пренесуваме

Read More

Денес, весникот „Нова Македонија“ доделуваа награди за „Личност на годината“ за 2015 година. Добитинци на наградата за оваа година се: Ни­ко­ла Ма­џи­ров, Бла­гој На­цо­ски, Лен­че Здра­вкин, Гли­гор Цве­та­нов, Ду­ке Бо­ја­џи­ев, Кри­сти­јан Да­ни­лов­ски, Евге­ниј Поп Ацев и Ки­рил Ла­за­ров. Оваа свеченост весникот ја воведе во 2012 година, а

Read More