Sunday, Jun 4, 2023
HomePosts Tagged "Naughty Dog"

“Crash Bandicoot“ е легендарен лик од истоимените серијали на видео играта која остана длабоко врежани во сеќавањата на голем број играчи. Енди Гевин и Џејсон Рубин во 1996 година, во студиото “Naughty Dog“, тие создале една од оние приказни кои траат вечно. Може да изгледа претерано, но

Read More