Sunday, Jun 4, 2023
HomePosts Tagged "наезда"

Роеви од бели пеперутки навечер се забележуваат околу светилките во Охрид. Според биолозите, се работи за ноќна пеперутка од видот „Euproctis chrysorrhoea", која ја има во Охрид и Македонија и дека најверојатно оваа година дошло до нејзино пренамножување. Веќе има повеќе случаи на каснувања, односно контакт

Read More