Wednesday, Jun 19, 2024
HomePosts Tagged "лесна"

Хакерот кој провали во персоналната електронска пошта на директорот на ЦИА, Џон Бренан, објаснува дека добил пристап преправајќи се како работник на Verizon. Контактирајќи со неговите „колеги“ од фирмата, се пожалил дека неговите „алатки“ се расипале и му биле потребни информации за еден од нивните

Read More