Friday, May 24, 2024
HomePosts Tagged "Изгрејсонце"

Енергетскиот систем на иднината треба да се базира на принципите на солидарност, споделување ресурси, социјална инклузија, и со фокус на локалната одржливост и ефикасност. Во креирањето на визијата за одржлива, праведна и обновлива енергија, учевствуваше и Здружението Изгрејсонце, на покана на Рескуп - Европската федерација на

Read More

Како до праведен и одржлив туризам, со нула загадување и заштита на локалните карактеристики и намалување на социјалните и последиците врз животната средина? Одговорите на овие прашања беа понудени од алтернативните локации за рурален туризам низ Северна Македонија. Тие беа посетени како дел од активностите на

Read More