Tuesday, Oct 3, 2023
HomePosts Tagged "гени"

Нови истражувања покажуваат дека гените можат да имаат влијание на тоа како кафето влијае на нашиот организам и колку често сакаме да го конзумираме. Биле идентификувани дури шест варијации на кафе поврзани со потрошувачката на кафе. Дали некогаш сте се запрашале зошто некои луѓе можат

Read More