Tuesday, Apr 23, 2024
HomePosts Tagged "енергетска демократија"

Енергетскиот систем на иднината треба да се базира на принципите на солидарност, споделување ресурси, социјална инклузија, и со фокус на локалната одржливост и ефикасност. Во креирањето на визијата за одржлива, праведна и обновлива енергија, учевствуваше и Здружението Изгрејсонце, на покана на Рескуп - Европската федерација на

Read More

За да се демократизира енергетскиот систем и соларната енергија да биде достапна за секого потребно е поедноставување и олеснување на процедурите, особено за граѓаните како пронсументи производители-потрошувачи и членови на енергетски задруги, а исто така и за малите капацитети. Ивана Вучкова, програмски координатор во фондацијата Фридрих

Read More