Wednesday, Feb 28, 2024
HomeРЕФЛЕКТОРФотографијаПилотите ја имаат најубавата канцеларија на светот

Пилотите ја имаат најубавата канцеларија на светот

Пилотот и фотограф Van Heijst не поканува да ја погледнеме неговата „ канцеларија“ во авионот  Boeing 747.

Van Heijst изјави дека се чувствува привилегирано што преку неговата работа има можност да го види светот, а неговата „должност “ како фотограф е таа убавина да ја сподели со сите.

aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-2-592c0ed10cc59__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-3-592c0ed2e070f__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-4-592c0ed4d6458__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-6-592c0ed907453__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-7-592c0edaa96d3__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-8-592c0edc87201__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-9-592c0eded6baa__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-10-592c0ee0d058b__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-11-592c0ee2e4923__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-12-592c0ee5274e8__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-13-592c0ee725c17__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-14-592c0ee8ddc19__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-15-592c0eead94b2__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-16-592c0eec9bad2__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-17-592c0eee5e7a5__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-19-592c0ef214b05__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-20-592c0ef4033ad__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-21-592c0ef5deef4__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-22-592c0ef7f1001__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-23-592c0ef9abbc7__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-24-592c0efb7f7c4__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-25-592c0efda27be__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-27-592c0f01d283c__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-28-592c0f03674c0__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-29-592c0f054435b__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-31-592c0f08c3554__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-32-592c0f0a65712__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-33-592c0f0cbf7da__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-34-592c0f0f643c8__880 aerial-photos-boeing-747-plane-cockpit-jpc-van-heijst-35-592c0ecca3128__880