Thursday, Jun 24, 2021
HomeДЕНЕШНАЕкономијаНародната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки со поддршка од ЕУ

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки со поддршка од ЕУ

Народната банка продолжува со натамошен развој на статистиката на финансиските сметки, согласно со заложбите за постојано усогласување со највисоките меѓународни и статистички стандарди на Европската Унија. Твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“ придонесува за збогатување на сетот податоци со коишто нашата централна банка тековно располага и коишто за првпат беа објавени на крајот на минатата година. Преземените активности особено се однесуваат на развојот на финансиските сметки – текови, како и на утврдувањето и поставувањето соодветни методи на пресметка и извори на податоци за изготвување на кварталните финансиски сметки – состојби и текови. Централните банки коишто ни се партнерки во овој процес се Хрватската и Романската народна банка.

Во рамките на проектот, денес беше одржана презентација на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: „Статистиката на финансиските сметки во Народната банка – концепт, развој и анализа на главните сектори во периодот 2013-2019 година“. Презентирајќи ги најновите достигнувања на Народната банка во сферата на статистиката, директорката на Дирекцијата за статистика, Султанија Бојчева-Терзијан, пред професорите и студентите на Факултетот, покрај тоа што ги претстави најновите податоци за финансиските сметки, се осврна и на нивното унапредување постигнато во рамките на твининг-проектот финансиран од Европската Унија. Притоа, таа ги презентира и првичните (експериментални) податоци за финансиските сметки – текови, како и за кварталните финансиски сметки – состојби и текови.

„Морам да истакнам дека големо значење за натамошниот развој на статистиката на финансиските сметки има пренесувањето на ИТ-решението за составување на овие податоци од Хрватската народна банка, којашто е една од нашите твининг-партнерки. Ова е значајна придобивка од проектот финансиран од Европската Унија, што во Народната банка ќе придонесе за брз, ефикасен и систематичен процес на подготовка на податоците и нивна трансмисија до европските институции.“ – истакна Бојчева-Терзијан.

По презентацијата следеше дискусија, во којашто покрај задржувањето на одделни прашања, вклучително и на методолошките појаснувања во однос на финансиските сметки, беше нагласено и дека новите и збогатени податоци, покрај тоа што ќе овозможат донесување подобри одлуки засновани на докази за повеќе области, ќе бидат исклучително значајни и за академските истражувања. Тоа уште еднаш потврдува дека придобивките од твининг-проектот финансиран од Европската Унија носи придобивки за севкупната економија, а со тоа и за сите граѓани.

Инаку, твининг-проектот „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на патот кон нејзиното членство во ЕСЦБ“ е во завршна фаза. Во него, покрај на статистиката на финансиските сметки, посебни проектни компоненти им се посветени на платежните услуги и системи, активности во сферата на регулативата и супервизијата на банките и во сферата на истражувањето.