Monday, Aug 2, 2021
HomeДЕНЕШНАПолитикаМакедонските судови најнетранспарентни во регионот

Македонските судови најнетранспарентни во регионот

Отвореноста на судовите и на јавните обвинителства во регионот не е на задоволително ниво, покажа истражувањето за степенот на отвореност на судските органи во регионот, спроведено во шест земји од регионот, во рамки на проектот „Актион СЕЕ – Одговорност, технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа“, кој го спроведува Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“.

Во просек, судовите во регионот задоволуваат 48 отсто од индикаторите за отвореност, додека јавните обвинителства задоволуваат 40 отсто. Транспарентноста на судовите е многу важен елемент кој придонесува кон независност на судството, а транспарентноста во работењето на судовите и јавноста на постапките можат да придонесат за зголемување на довербата на граѓаните во судскиот сиситем.

Судовите во Република Македонија исполнуваат 52 проценти од индикаторите на отвореност, додека Судскиот совет на РМ е незначително подобар и исполнува 58 отсто од индикаторите на отвореност.

Во поглед на обвинителствата, Јавното обвинителство исполнува 51 процент од индикаторите на отвореност, Советот на јавните обвинители исполнува само 38 отсто, а недоволно исполнување на индикаторите од 26 отсто се бележи кај основните и вишите јавни обвинителства.

„Исполнувањето на индикаторите за транспарентност од страна на судовите во Македонија е на најниско ниво, односно судовите исполнуваат само 33 отсто од индикаторите, а кои подразбираат објавување на информациите за организациската структура, буџетот за работа и објавувањето и пристапот до информациите за јавните набавки. За подобрена транспарентност на основните судови, неопходно е да ги објавуваат годишните извештаи за работа на своите веб-страници, што беше констатирано како недостаток при ова истражување. Голем број од основните судови ги немаат објавено овие извештаи, што влијаеше на ниското исполнување на индикаторотот за транспарентност“, се вели во истражувањето.