Friday, May 20, 2022
Home2021December

На македонскиот пазар ќе бидат понудени првите функционални колачи од домашно производство со активни и здрави состојки. Иновацијата на Жито пром за технолошкиот процес е поддржана и од ФИТР.Станува збор за први колачи од македонско производство, кои позитивно влијаат врз метаболизмот, како и врз целокупното здравје на

Read More