Wednesday, Apr 25, 2018
HomeРЕФЛЕКТОРФилмВидео: Минијатурни светови!

Видео: Минијатурни светови!

Англискиот ЦГ тим направи видео илустрации во ”форма” на минијатурен свет. Погледнете ја магијата на 17мини-светот.

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/88889041″ width=”500″ height=”281″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/88889044″ width=”500″ height=”281″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/88889040″ width=”500″ height=”281″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>