Saturday, Apr 21, 2018
HomeРЕФЛЕКТОРФотографијаВеличествени и раскошни дрвја!

Величествени и раскошни дрвја!

Зашто ги обожаваме дрвјата? Има многу безброј причини! Ке започнеме со тоа што го превараат јаглеродниот диоксид во кислородот што го дишеме, засолниште за безброј инсекти и животни а воедно и храна за нашите очи. Издвојуваме најдоброто од дрвјата.
drvo

drvo1

drvo2

drvo5

drvo6

drvo7

drvo8

drvo9