Friday, Aug 7, 2020
HomeРЕФЛЕКТОРФотографијаУбавините на планинските предели

Убавините на планинските предели

Планините се само уште еден дел од нашата прекрасна планета. Под составен од листови, сенка од дрвјата, свеж слаб ветер се неколку причини за нивно ”освојување”.