Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "зоонегуватели"

Нови жители на Скопската Зоолошка градина пристигнуваат за еден месец. Од Загреб доаѓа двојка морски лавови, а нивното живеалиште е скоро готово - објави Вечер. Нивното ново живеалиште ќе се протега на околу 200 квадратни метри, со базен од 350 кубни метри со партер од каде

Read More