Saturday, May 30, 2020
HomePosts Tagged "Злетово"

Целокупниот имот на рудниците Злетово во Пробиштип и Тораница во Крива Паланка се понудени на продажба откако пред неколку недели Апелацискиот суд во Штип ја потврди одлуката на првостепениот суд за поништување на хипотеката која беше ставена на десет месеци пред прогласување на стечајот од

Read More

Двата рудника во сопственост на иднискиот инвеститор „Индо минерали и метали“ се во големи долгови и ќе биде започната стечајна постапка во која се јавуваат четири субјекти како доверители на кои им се должат големи пари, а исто така на рударите веќе три месеци не

Read More