Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "загрозени наследства"

Комисијата за светско наследство УНЕСКО информираше дека перспективата на австралискиот Голем корален гребен не е баш најдобра со оглед на загадувањето и климатските промени, но најголемиот корален гребен на светот сепак не е ставен на пописот на „загрозени“ наследства. Некои активисти за заштита на околината од

Read More