Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "Загреб" (Page 2)

Националната галерија на Македонија  ја организита изложбата „Есенција на егзистенцијата“  која на 30 јуни ќе биде поставена во галерија ,,Лауба” во Загреб.На оваа изложба ќе бидат претставени дела од 25 македонски современи уметници. Есенција на егзистенцијата“  ги претставува различните перцепции за најразлични општествени свери.  Посетителите на

Read More