Saturday, Jul 13, 2024
HomePosts Tagged "Word Lens"

Откако Google ја купи компанијата WordLens, во својата Translate апликација пред шест месеци ја вгради можноста за препознавање и преведување на физички знаци или зборови. Апликацијата функционира многу едноставно. На пример, ако се наоѓате во Шпанија и не го разбирате нивниот јазик, апликацијата ви преведува од

Read More