Sunday, Jun 7, 2020
HomePosts Tagged "Визија за Македонија"

СДСМ организираше нова дебата за промоција на нивната изборна програма „Визија за Македонија“ овој пат со мерките за економијата или поточно можноста за вработување на младите луѓе кои се почесто ја напуштаат својата земја, како и за заложување за работниците. Во презентацијата на програмата учествуваа

Read More