Monday, Jul 6, 2020
HomePosts Tagged "Улцерозен колитис"

Под мотото „Современа и квалитетна терапија до подолг и поквалитетен живот“. Македонската асоцијација за Крон и Улцерозен колитис за прв пат во Македонија ја одбележува Светската недела на Крон-овата болест и Улцерозен колитис. Еднонеделната програма ќе биде исполнета со посети на здравствени установи и предавања од реномирани гастроентерохепатолози, абдоминален

Read More