Wednesday, Aug 4, 2021
HomePosts Tagged "Црква од коски"

Во близина на Прага се наоѓа вековна стара црква од 40 илјади скелети. Коските припаѓаат на луѓе чија желба била да бидат погребани на ова свето место.     Оваа црква денес се нарекува “Црква од Коски“.  

Read More