Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "циркуз"

Овие „големи мачки “ својот досегашен живот го живееле заробени во циркуз, но повеќе не. Тие биле спасени од група на луѓе кои обезбедиле пристојни живеалишта во кои тие ќе можат удобно да живеат до крајот на своите животи. Иако се диви ѕверки, овие животни не можат

Read More