Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "соборен лимит"

Неограниченото пишување на Тwitter може да започне! Социјалната мрежа и официјално го отстрани ограничувањето од 140 карактери во директните пораки. Всушност, лимит постои, но е зголемен на 10.000 карактери што е и повеќе од доловно за да кажете се што сакате. DM пораките, освен што се

Read More