Tuesday, Jun 6, 2023
HomePosts Tagged "слушалка"

Pilot е нов иновативен апарат со слушалка кој обезбедува симултан превод при разговор и засега може да преведува четири светски јазици, англиски, француски, италијански и шпански, а има амбиции да додаде и словенски јазици и многу други. Замислата на Pilot е идентична како и во научно-фантастичните

Read More