Friday, Mar 27, 2020
HomePosts Tagged "сини картони"

Сините картони за лекување повторно се враќаат во употреба откако им истече рокот на здравствените електронски картички кои што беа издадени во 2011 и 2012 година, а имаа рок на траење од 5 години. Во моментов, се’ уште нема фирма која ќе ги печати новите картички,

Read More